מכתב: ENA NS 2.21

מכתב ENA NS 2.21

תגים

תיאור

Letter of request for money addressed to the Qaraite community on occasion of a circumcision. (Information from Goitein's index cards). Goitein may have identified it as Qaraite becuase of the blessings to the Nesi'im

ENA NS 2.21 3

3

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בר
 2. אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ייי
 3. ייי אלהי אבתיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים
 4. כנת קד כתבת עדה רקאע ללגמאעה ברוכים
 5. [יהיו] לשמים ערפתהם //פיהא// אחואלי ומא אנא עליה מן
 6. אלקלה [[ומא]] ראית לואחדה מנהם גואב ואנא ג
 7. תאלף מן כל וגה מן גהה ו[. . . .] אלפקר ואלב[ט] אל[ה
 8. וקד אנכשפת כתיר ואנא אקצד אלגמאעה
 9. יברכם אלהינו ויעודדם אן יתפצלו עלי ב/ו/ על[י
 10. בעשרה דראהם או מא דון דלך אן יהמני בהא
 11. פקד צאקת בי אלאמור וקד גלבת ומא לי מלגא
 12. אלא רחמה אללה תע ורחמתהם ותגעלונם(!)
 13. ותגעלוני מא בעץ חסנאת .[. .] פמא לי קצד
 14. אלא לפצלכם ו[מ]א לי וגה אן אקף עלי דכאן ולא
 15. באב אחד ולא וראי שי אעוד [א]ליה [. . .]ר עולמים
 16. יכפיל שכרכם ויעטר אתכם בחיי מואלי
 17. אלנשיאים ובחיי מולאי אלמשכיל לוי הלוי יעזרם
 18. אלהינו ויסתגיב מנ[י] פיכם צאלח אלאדעיה פאן

right margin, straight line at 90 degrees to main text ]

אתרתם אן יכון דלך אמ[א] פי אלסבת או פי אלכתאן ושלומכם יגדל לעד

תרגום

ENA NS 2.21 4

4

ENA NS 2.21 1

1

ENA NS 2.21 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 2.21: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain