מסמך משפטי: Moss. II,144.2

מסמך משפטי Moss. II,144.2

תגים

תיאור

Legal document in Arabic script. Dated: 4[..] AH (so no later than 1106 CE). Mentions the jahbadh Ḥusayn b. Yūsuf. Needs examination.