מכתב: ENA NS 2.19

מכתב ENA NS 2.19

תגים

תיאור

Letter from Ibrāhīm, Yosef b. Hillel, and Moshe to Yehuda ha-Rav. In Judaeo-Arabic. Dating: No earlier than 13th century. Asking to have some produce sent to them, some of which should be given to ʿIwaḍ, the addressee's cousin.

ENA NS 2.19 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. עמי עשו
 2. אלמולא אלאגל אלפאצל אלשיך רבי
 3. יהודה הרב אנה אלעלום אלכרימה
 4. מחיטה כתרת אלאשתיק אלי נצר
 5. וגה סיידי פנסאל אללה תע אן
 6. יגמע אלשמל בכדמת סיידי
 7. פאנה ולי דלך ואלממאליך
 8. אברהים ואלשיך יוסף אבן הלאל
 9. ואלשיך מוסה בשיר יקבלו
 10. איאדי סיידי ויסאלוה באן
 11. יאדן אחד יבצר להם
 12. קדר עשר מראוד נול הנדי
 13. וירסל יערף אלממלוך
 14. יחצרו לבין ידיך ותקלה
 15. אלממ ל. .א.ג שי . .ל. . . .
 16. אלממ אן ענד אלמכדום קנד
 17. פתרסל ללמ רבע קנטר
 18. צחבה עוץ אבן כאלך
 19. פאן ענדך אכתר ארסלה
 20. ללממ . . . . . . . . . . והדה
 21. חסב אלאדלאל ושלום
 22. אלממאליך[. . . . . . . .
 23. יוסף ומשה ואברהים במל.א

תרגום

ENA NS 2.19 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 2.19: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain