מכתב: ENA NS 2.17

מכתב ENA NS 2.17

תגים

תיאור

Letter from Abū Yūsuf, unknown location, to Rabbi Elʿazar (body of the letter) who is likely identical with Abū l-Manṣūr b. al-Muʿallima (address), presumably in Fustat. In Hebrew and Judaeo-Arabic, with the address in Arabic script. Goitein makes much of the addressee's matronymic and also reads the address as kanīsat al-muʿallima, "literally, "the synagogue of the woman teacher" (since school often was held in the synagogue compound, the school itself came to be called synagogue)." But it is also possible that the letter is addressed to the neighborhood of the Hanging Church (Kanīsat al-Muʿallaqa) and that the addressee is Abū l-Manṣūr b. al-Muʿallim, that is, the son of the male teacher. Goitein identifies the addressee with Abū l-Manṣūr b. al-Muʿallima who (according to another document that Goitein summarizes but does not cite) volunteered to send money to Ashqelon that was collected to ransom the Jewish prisoners who been taken and the books that had been looted when Jerusalem was conquered by the Crusaders in July 1099. (Information from Mediterranean Society, III, pp. 356, 506.) As for the content of this letter: The writer is unemployed and asks for help "in this difficult year." Otherwise, the letter is almost entirely taken up with expressions of preoccupation and urgings to write. Regards to a woman named Qaḍīb, who is sick, as well as several other people. ASE

ENA NS 2.17 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto:

 1. בש רח
 2. כי אתה תברך צדיק ייי כצנה רצון תעטרנ[ו
 3. כי ייי יהיה בסליך ושמר רגלך מלכד וג
 4. הנה כי כן יברך גבר יראי ייי וג
 5. ואמרתם כה לחי ואתה שלום וביתך שלום וג
 6. קד עלם אלכאלק סבחאנה מא עלי קלבי
 7. מן אלשוק ואלוחשה אלי נחו אלחצרה אלסאמיה
 8. רבי אלעזר למא וסעה כתאב ולא חואה
 9. כטאב פאלכאלק גל תנאה יקרב אלאגתמאע
 10. בכם קריב ויכלצנא מן האדה אלסנה אלצעבה
 11. אלתי קלבי ענדכם כתיר מן אגלהא ואני
 12. מן וקת כרגת מן ענדכם מתפקד
 13. אכבארכם ולם וצלני מן ענדכם לא כתאב ולא
 14. גואב ואני קאעד בטאל ואריד שי לא בד
 15. מנה וכנת קד קלת לך על[מתך] אלתאב(!) תוצל[ני
 16. ל[. .] אוצלני מן ענדכם שי ואלכתאב אלדי פיה
 17. אלכבר אנא אנתצרה ומא וצלני מנכם לא
 18. כתאב רסאלה ולא כתאב אלכבר בעד תקביל
 19. ידיהא קראת עליך אלסלאם ועלי מן תחוט בה ענאיתך
 20. אפצל אלסלאם ואולא תחיא ואכראם ועלי קציב אלסלאם

right margin, straight lines at 90 degrees to main text

 1. ובלגני אנהא מריצה ואשתגל קלבי בהא כתי[ר . . .
 2. ועלי עלם אלסלאם ועלי אלשיך אלאגל אלואל[ד . . . .] אלסלאם
 3. ועלי אלשיך אבו אלברכאת אלסלאם ועלי כרם וכ[. . . . .] אלסלאם
 4. וכאתב הדה אלאחרף אלמ[ל]מד יקריה אפצל אלס[לאם . . .]טל . . . אללה

תרגום

ENA NS 2.17 2

2

Verso:

 1. אן יוציאנו בשלום מן הדה אלסנה
 2. ושלומך יגדל ואל ידל ואלגואב סרעה

Address:

 1. يصل الى كنيسة المعلمة [المعلقة؟]
 2. الى الشيخ ابي منصور بن المعلمة [المعلم؟] حفضه الله تعالى
 1. من عند ابو يوسف
 2. لا عدم بقاه
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 2.17: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain