מכתב: ENA 4011.12

מכתב ENA 4011.12

תגים

תיאור

Verso: Letter from Shabbetay b. Avraham, in Minyat Zifta, to the judge Zakkay b. Moshe, perhaps in al-Maḥalla. In Judaeo-Arabic. (Zakkay was in al-Maḥalla in 1147 CE, per T-S 13J3.6v.) Shabbetay asks Zakkay to assist the bearer Abū l-Surūr b. Abū Saʿd in getting his wife to come back with him to Minyat Zifta, as they need to pay the capitation tax there. (Information from Mediterranean Society, III, pp. 178, 464 and from Goitein's index cards.) NB: Goitein refers to ENA 4011.12 as ENA 4011.34.

ENA 4011.12 2

2

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמ רחמ
 2. סבב אצדאר הדה אלאחרף אלי אלחצרה כגק מרנו ורבנו זכאי
 3. הדיין המשכיל החכם והנבון הירא את ייי נזר הנבונים האלה[ים
 4. יברכיהו וישמריהו ויהיה בעזרו וישמרו שומר נפשות
 5. חסידו ויחייה חמודיו בר כגק מרנו ורבנו משה השר האדיר
 6. החכם והנבון זל אעלאמה קציה מוצלהא אבו אלסרור בן אבו סעד
 7. והו באנה קד אלזם בוזן אלגזיה פי מניה זפתא ואכותה מטלוב[ין
 8. בה פי כל וקת ואל{ס}תמס מני הדה אלאצטר אלי סאמיהא אעלמהא
 9. פיה קציה חאלה לתחרץ פי נקלה זוגתה מ . . . . מא
 10. ימכנה אן יכון הוה פי בלד וזוגתה פי בלד אכר וראיהא
 11. אלמופק [. . . .]לה שלום ה[דרתה] ושלום כלל חמודיה יגדל
 12. ]שלום
 13. תבסט אלעדר פי כתבהא בחסב עגלה מוצלהא
 14. ושלום

Right margin

 1. שאכר תפצלהא . . .
 1. שבתי בירבי אברהם החבר תנצבה

תרגום

ENA 4011.12 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 4011.12: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain