מכתב: Moss. Ia,10.1

מכתב Moss. Ia,10.1

תיאור

Fragment (left side) of a Judaeo-Arabic letter. Subject matter is unclear; mentions bad etiquette (sū' al-adab).

Moss. Ia,10.1 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
 1. ]פי אלדניא
 2. ] אעלא מנהם
 3. ] סיידנא ירום
 4. ] קצייה ולו פי שי יסיר
 5. ]כה קרו אול . בת
 6. ]הא כמא הם פאכתל(?)
 7. ] אלחק מעי ודא יקול
 8. ] תבכי ויטלבו מן
 9. ] . שכץ פאצל ינתמו
 10. ] באלצבר עבאדה
 11. ] אן לא בד ואן דאם הדא
 12. ]ק אלנאס קסמין ותחצל
 13. ]ד אחואל אלתמע(?) פאן
 14. ]ם שעת אלנאס פכאן
 15. ] אלאמר ואן אהמל אמרהם
 16. ] אלבלד ען קריב
 17. ]ה אלא . . . ה וסו אלאדב וכתרה
 18. ] . מור וגירהא מעתדרא קאיל
 19. ]כר גיר אנה מתכל עלי סעה
 20. ] . ואלצפה(?) ויקינה אן אלמולי יחמלה
 21. ] כי . . נא גיר . . לאן אלממלוך תקדם מנה
 22. ]דא ישתמל עלי כצול(?) עדה(?) . . . תה אלממלוך
 23. ]תם תקלה במא יצל מן אלממלוך מתכל
 24. ש]רחה אלממלוך פי צדר אלכתאב בעד תגדיד
 25. תקביל אלארץ טועא למאלך אלרק ושלום

תרגום

Moss. Ia,10.1 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • Moss. Ia,10.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.