מסמך משפטי: Moss. I,64.2

מסמך משפטי Moss. I,64.2

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Two forms for legal documents in Hebrew. On the other side is a grammatical treatise in Judaeo-Arabic.

Moss. I,64.2 1r

1r

תיעתוק

תרגום

Moss. I,64.2 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Moss. I,64.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.