מסמך משפטי: AIU III.B.237

מסמך משפטי AIU III.B.237

תגים

תיאור

Formulary for a legal document for the appointment of a ritual slaughterer (shoḥeṭ). Location: New Cairo. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Dating: probably 13th–15th century.