רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA 4010.43

מסמך משפטי ENA 4010.43
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Elinoar Bareket, Jews of Egypt 1007-1055‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1995).
  למהדורה ראה
  • #100, pp. 185-187
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה