מכתב: T-S NS J88

מכתב T-S NS J88

תגים

תיאור

Letter/petition from an unknown writer to the Head of the Jews. In Judaeo-Arabic. The writer complains about ʿAbd al-ʿAzīz and his mistreatment of a woman (his wife?) for whom he refuses to provide. When the writer confronts him, he shouts at him, "My mother left, and you stayed in my face." He picks fights with them. The addressee is asked to arbitrate between them, for the wretched petitioners (al-suqamā') are perishing. The letter is written on a reused page of accounts in Judaeo-Arabic, of which a few lines are visible at the bottom of verso.

T-S NS J88 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2020).

Recto:

 1. יא סידנא רייס אליהוד
 2. לא תסאל מא נחן פיה
 3. מן עבד אלעזיז אלעאדה
 4. אלדי תערפהא מנה מא
 5. תגיירת ירמי להא אלכב[ז
 6. וחדה ואלפלוס תבקא חאירה
 7. עלי מן ישתרי להא שי
 8. תאכל בה אללקמה מא תגד
 9. שת פלוס בכרה ושת
 10. באלעשי ואן כלמנאה יהג
 11. פינא ויקול כרגת אמי
 12. פבקיתו אנתו פי וגהי
 13. והו ביצאגרנא מצאגרה
 14. באללה עליך יא סידנא
 15. אן כאן יקעד מתל אלנאס

 

תרגום

T-S NS J88 1v

1v

Verso:

 1. אלא אנצף [א]נת [ב]יננא
 2. [ב]מא תראה מן אלמצלחה
 3. [פי] אמר אלסקאמא
 4. ב . . . . חאר(?) מא שהד(?) . 
 5. [ק]ד הלכנא מן הדה אלחאלה
 6. פבמא אטלעת עליה
 7. מן ש . עה תש . . אטלב
 8. עליהא בהא ואחכם בינה .
 9. ואנצף ביננא ו . [ . . . . .
 10. ק . . ה אלאמר למען השם
 11. הנכבד והנ . . . . . . ים
 12. מתלך מקדארה ושלם
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J88: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.