רשימה או טבלה: T-S NS J80

רשימה או טבלה T-S NS J80

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Includes expenses for the maks (customs duty?), and the capitation tax (jāliya) in Syria for the years 20 and 21. Names mentioned: al-Shaykh al-Rashīd Ṣayrafī b. al-Dayyan; Ibn Karīm al-Iskandarī Ṣabbāgh; Ibn Bayān; Bū l-Ghayth the tax farmer of Hebron (ḍāmin al-Khalīl); and [...] Ibn al-Ghuzūlī.

T-S NS J80 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S NS J80 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S NS J80: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.