רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA 4010.42 + ENA 4011.23

מסמך משפטי ENA 4010.42 + ENA 4011.23
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה