מכתב: T-S NS J613

מכתב T-S NS J613

תגים

תיאור

Letter fragment. In Judaeo-Arabic. Addressed to Abū l-Surūr and [M]anṣūr. Conveys condolences on the death of their mother. On verso are a few words in Arabic script.

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
  1. ] . . אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא
  2. ] אלאגלא אלשיך אבי אלסרור שצ
  3. מ]נצור שצ קדר מא חצל לנא מן
  4. ו]פאה אלואלדה אלמרחומה חצל

תרגום