רשומה קשורה ל-סמי ספרותי: T-S K2.107 + T-S NS J609

סמי ספרותי T-S K2.107 + T-S NS J609
 1. ציטוט
  Nadia Vidro, "Qaraite New Moon Observation in the Tenth and Eleventh Centuries and Its Ritual and Calendrical Implications," Jewish Studies Quarterly 30 (n.p., 2023), 259–80.
  לדיון ראה
  • pp. 276–77
 2. ציטוט
  משה גיל, התסתרים: המשפחה והכת‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Diaspora Research Institute, 1981).
  למהדורה, תרגום ראה
  • pp.92–94