רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS 225.25f + T-S NS 224.51 + T-S NS J588

מסמך משפטי T-S NS 225.25f + T-S NS 224.51 + T-S NS J588
  1. ציטוט
    משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
    לדיון ראה
    • 224, n. 5