מסמך משפטי: ENA 2728.2

מסמך משפטי ENA 2728.2

תגים

תיאור

Left side of inquiry with regard to an inheritance of a quarter of a house. (Information from Goitein's index cards). Written by Halfon b. Menashshe Halevi (Date: 1100-1138)

ENA 2728.2 2

2

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. ] אחצר זוג אלבנת אלצגירה אלכתובה אלד[י . .].[פי]ה אלשרט אלמדכור
  2. ]. .ל. מא אלואגב פי אלסתה דנא[ניר . . . .] עליה אלכדאם מנהא ד
  3. ]אדין אלכפן אא.ח אן מא כפנהא ב.[. . .] מא אלואגב פי מא אוצת
  4. ]ה לאם כדאם מן אלסתה דנאניר [. . . . . . .]מ. . . .[.].
  5. ] פי רבע אלדאר אלדי כתב ללצגירה [. . . . .]. .הא. א
  6. ] מן סתהא //אלמתופאה// וליס הי מסתחקה ארת א[. . . . .
  7. ] כנת אלמתופאה //אלדי הי ואלדתהא// ומא אלואגב פי תמאם אלדאר

top margin, straight lines, at 90’ to main text, upside down

ו.[ | אל[ | אלי[ | זוג[ | אנה [ | הדא [ | מן גמ[יע

left margin, straight lines, at 90’ to main text

יפת הכהן השר הנכבד

בר [. . . . .] השר האדיר המיקר

תרגום

ENA 2728.2 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2728.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain