רשימה או טבלה: T-S NS J534

רשימה או טבלה T-S NS J534

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: 11th or 12th century. Mentions Abū ʿAbdallāh, al-Sharīf, and various dates, weights, and sums of money.