רשימה או טבלה: T-S NS J447

רשימה או טבלה T-S NS J447

תגים

תיאור

Detailed accounts in Judaeo-Arabic, mentioning Mardūk, brazilwood, chebulic myrobalan, and may other things.