רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA 2727.14b

מסמך משפטי ENA 2727.14b
 1. ציטוט
  Amir Ashur, "שידוכין ואירוסין על-פי תעודות מן הגניזה הקהירית‎" (in Hebrew) (PhD diss., n.p., 2006).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc A-6, pp. 207-210
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה