מכתב: ENA 2727.6b

מכתב ENA 2727.6b

תיאור

Letter from Yeshuʿa b. Ismāʿīl al-Makhmūrī. Dating: May 12, 1052 CE. Business letter with many details about ships going west. The sender reports on the sinking of two ships, including that of the sultan al-Muʿizz b. Badīs. Al-Fāriqī is also mentioned. (Information from Gil and Goitein’s index card)

ENA 2727.6b 1

1

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

Recto

 1. ואעלמה חרסה אללה אן תאכר כתאבי לי' איאם מצ'ת מן סיון אסל אללה יערפה ברכתהויתם
 2. עליה נעמתה ויבלגה אמתאל הדא אלמועד אלמבארך שנים רבות שש ושמח ולא
 3. יוקפנא ואיאה עלי מכרוה ברחמתה למא כאן בעד כתאבי וצל אלשיך אבו יוסף
 4. וולדה ויעקב בן עמנואל ואוכדת אעדאלהם אלדי כאנת צחבתהם פי והם לא ישתהו
 5. פטלע בעצ'הא פי מרכב אלרש'ע אלמעז ואלבקיה פי קארב אלפארקי וגירה פרכב אבו
 6. יוסף מע סרור בן דינה ואלקאבסי אלדי מעה מע אלפארקי ורכב //אבו// אברהם בן יעקב מע אבו אלפרג
 7. בן נחום מע אלסלטאן וכאן אקלאעהם יום אלב' קבל אלמועד פאכדהם בעד דלך מן אלד' ריח
 8. בארד קאים לא ימר בהם ולא ירדהם פלמא כאן יום אלסבת תאני אלמועד גאני כבר
 9. מרכב אלרשע אלמען אנה אנכסר ויום אלא' וצל אבו אלפרג בן נחום מע אלמשא ותופי עז
 10.  עלי אבו אברהם בן יעקב פסאלנאה ענה קאל אנני דפנתה פנחן פי המנא ומא חכם אללה תעאלי
 11.  אלתופיק בלגנא פי דלך אליום אלמושום אנכסאר אלפארקי פנסאנא המומא כנא פיה אקול
 12.  הצ'ור ת[מי]ם פע'ל'ו וג' פלם נזל נמשי ונסאל אלי אן גא ראיסה ובעץ' בחריין מעה פסאלנאהם

Recto, right margin in original orientation

 1. ען אבו יוסף
 2. קאלו אנהם [              ]
 3. ואן מאת [מן אל]
 4. יהוד א' פקאל מ[      ]
 5. אנה אלקא[בסי]
 6. ירחמהם [אללה]
 7. ויכלף על[י מן]
 8. כאן לה פי[ה שי]
 9.  בכיר [מנה ולא]
 10.  יוקפנא [        ]
 11.  עלי מ[כרוה]

Recto, upper margin in original orientation

 1. ואלספר ואל
 2. עאקל יתכ'רל
 3. ויהדי כמ'ק'
 4. חבי כמעט
 5. רגע וג'
 6. ליס הדא
 7. [ז]מאן פאידה
 8. אסל אללה [        ]
 9. יסתירהו
 10.  בסתר כנפיך
 11.  ויצילנו מיום
 12.  צרה ואיאה
 13.  …
 14.  ועקב שלום
 15.  ואמא יעקב
 16.  בן עמנואל
 17.  עוצ'ה אללה כיר
 18.  קד צ'אע
 19.  אכתר מא
 20.  כאן מעה

תרגום

ENA 2727.6b 2

2

Verso

 1. ובקיה אל[מר]אכב אן שא אללה פי חיז אלסלאמה וקד וצל תמאם מן אלאשבילי אלכנאיס ואן מעה בן [[אבן]]
 2. דיסור ואלדגדאג ואלגלוזא ופי אלדגדאג ד' מן אצחאבנא לאטראבלס והם אבו עלי בן סלמאן אלאשקר ואלדי מעה
 3. ומכלוף בן אלזיאת ושריכה אסחק כתב אללה סלאמתהם וסלאמה אלכל ברחמתה ואלדי כפי כברהם קנבאר
 4. אספאקי פיה חסון מוסי וקארב אלגנאני והם אמשא אלאקלאעה לא שך אנהם קדאם אללה תע' יסמענא כיר
 5. ויאמנא ויטמנא בסלאמתהם ואלגפלוני אקלע בעד הדא אלאקלאעה ביום ולילה מא ענדנא מנה איצ'א כבר
 6. אללה תע' יגעלה פי חיז אלסלאמה אעלמתך דלך וכתאב סידי אלשיך אבו אסחק יצל אליך בשרח חמלה פי אלמראכב
 7.                                                                                  ושלום
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2727.6b: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain