מכתב: T-S NS J260

מכתב T-S NS J260

תגים

תיאור

Informal note from an unknown writer, to Yiṣḥaq ha-Sar ha-Rofe. The addressee is called "father." The writer explains that there has been a setback in the matter of the qamāqim (misspelled as קאמקם—is this why the writer started over?). They had asked Ṭāhir to make them, but he didn't. ASE.

T-S NS J260 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
  1. אלי אלואלד אלעזיז אל . . . . כגק מ ור יצחק
  2. השר האדיר התלמיד הנכבד הרופא החכם
  3. והנבון ולא תסאל מא קד [[גאר]] גרי פי אמר
  4. אלקאמקם באן טלבנה טאהר יעמלהום
  5. מא פעל לאן קאלו לה בית

תרגום

T-S NS J260 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S NS J260: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.