מכתב: T-S NS J195

מכתב T-S NS J195

תגים

תיאור

Letter from Ṣedaqa b. Yosef al-Muqaddasī, in Damascus, to Abū l-Faḍl(?) b. ʿAbd al-Sayyid b. al-Ḥasan(?) the physician (al-mutaṭabbib), in Fustat. In Judaeo-Arabic with the address in Arabic script. The purpose of the letter is to remind the addressee of the love between them and to remind him of his promise to come stay in Damascus with the writer. On verso, in addition to the address, there are two or three medical prescriptions. The address is very faded, so the reading of the names is tentative.

T-S NS J195 recto

recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

 1. לו וצפת בעץ מא ענדי מן אלשוק לחצרתה
 2. מולי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה ואדאם
 3. עזה ותאיידה ועלאה ורפעתה וסנאה
 4. ותמכינה וכבת אעדאה למא וסעה כתאב
 5. ולא חואה כטאב ומן אללה תעאלי אלטלבה
 6. פי תסהיל קורב אלאגתמאע עלי אפצל
 7. אלאמאל ואסר אלאחואל במנה וכפי לטפה
 8. אנה ולי דלך ואלקאדר עליה אן שא אללה
 9. אן כאן מולי קד נסי אלמודה ואהמל אלמכאתבה
 10. פאנני גיר נאסי לדלך וגיר מהמל לה
 11. ולדלך אצדרת הדא אלכתאב //ליכון// תאכיד למא
 12. למא תקדם מן אלמודה ותלויח למא סבק מן
 13. אלמחבה למא יאתי אן כאן גארב פי דלך
 14. וענדה מתל מא ענדי וקד כאן חצרתה
 15. חצרתה ועדה באן תשרפני באלמקאם
 16. בדמשק וכל . . נא פיהא וועד איצא
 17. חצרתה באן לא תטיל אלגיבה ולא אל
 18. מקאם ואן לא תהמלני וחצרתה אגל ואכרם
 19. מן אן תפסך אל]ועד ותתגאפל ענה ולולא מא
 20. ענדי מן פ]רט אלמחבה ותאכיד אלמודה

Recto - right margin

 1. . . .
 2. בדלך
 3. פלא
 4. עדמתה
 5. ולא כלות
 6. מנה
 7. ואסלה
 8. אן ישרפני
 9. בחואיגה
 10. ומהמאתה
 11. ומא ערץ

Recto - upper margin

 1. מן כדמה
 2. פאנני אסר [ב]דלך
 3. אתשרף [
 4. אלואלד יכץ . [
 5. אלסלאם ואל . . . [
 6. יכצו חצרת[ך . . . 
 7. וגמיע אלא . . [

תרגום

T-S NS J195 verso

verso

Verso - address

 1. حضرة مولاي [الشيخ] الجليل
 2. ابو الفضل(؟) ابن عبد السيد
 3. بن الحسن(؟) المتطبب
 4. شاكـ]ـر وده
 5. صـ]ـدقة بن يوسف
 6. المقدسي امانة
 7. موداة
 8. مصر بلغ . . . . . امانة