רשימה או טבלה: ENA 2727.23a

רשימה או טבלה ENA 2727.23a

תגים

תיאור

An account containing details about items sold. (Information from Mediterranean Society, I, p. 152)

ENA 2727.23a 2

2

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. ע יה ממלאה דביקי עה
 2. ניה חרי[רי ד גכאניה

חרירי

 1. מני גכאניה ומנדיל

חרירי

חרירי

 1. וגכאניה ב

א א גכאניה

א גכאניה חרירי

 1. וסט רמאני מלחפה גלאיה

ב ד מן

 1. רדה ביצא רדה מעלם ג

ס א זרקא כצי חרירי ו

ומנדיל מזנר חרירי

 1. גכאניה חרירי [[טלאף]]

ווסט ורדה אטאב ימני מלחפה

א

 1. מנפשה מכמלה וזוג מכד

באחמר

 1. תמאניה בכאנק

דו

 1. טאסה חמרא מביצה ואכרי צגירה

ה

 1. טסת ואבריק מנארה כוז זית חק אשנאן

ב א

 1. מקדמה וצנדוק מקדם מ

כ

 1. אלגמלה

קל

 1. סכנהא

בידהא

תרגום

ENA 2727.23a 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2727.23a: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain