רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS J185b + T-S AS 147.14 + T-S Misc.34.27 + T-S NS 304.13 + T-S NS J185a

מסמך משפטי T-S NS J185b + T-S AS 147.14 + T-S Misc.34.27 + T-S NS 304.13 + T-S NS J185a
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition