רשימה או טבלה: T-S NS J176

רשימה או טבלה T-S NS J176

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Likely 11th century, likely in the hand of a known merchant.

T-S NS J176 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S NS J176 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S NS J176: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk. This metadata is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.