רשימה או טבלה: T-S NS J123

רשימה או טבלה T-S NS J123

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Likely 11th century, likely in the hand of a known merchant. Mentions ambergris.