מסמך משפטי: ENA 2592.27

מסמך משפטי ENA 2592.27

תגים

תיאור

Engagement contract, draft. The scribe repeated a number of lines of the document as well as the names of the bride and groom several times. Two different groom's names are mentioned, suggesting either that the document was intended for scribal practice, or that the scribe confused the Hebrew and Arabic names for the same individual.

ENA 2592.27 1

1

תיעתוק

Amir Ashur, "שידוכין על-פי תעודות מן הגניזה הקהירית‎" (in Hebrew) (PhD diss., n.p., 2000).

טיוטה המכילה פתיחה של שטר שידוכין. הסופר חזר מספר פעמים על שמות החתן והכלה, והעתיק בבלבול מספר שורות החוזרות על עצמן. נזכרים שמותיהם של שני חתנים, ויתכן ומדובר בשמות פיקטיביים שנועדו רק לתרגול הסופר, או שמא התבלבל הסופר בין שמות ערביים ושמות עבריים.

 1. נס נ נסכה נסכה שמוש שידוך אלשיך
 2. נסכה שמוש שידוך לשיך אבוסע
 3. שידך כק מרור סעדיה הלוי <אבו סעד ע ע> הבחור
 4. הנכבד בר כבגק מרנ <סעיד סעדיה> ורב יחיה הזקן
 5. הנכבד החסיד בדורו ימצא מנחה
 6. מנוחה הכהן הזקין <סעדיה סעדיה> <<הנכבד>> <<ו>>סט עע
 7. ימצא מנוחה במדורו לסית אלכל בתולתא <יקיריתא>
 8. יקירתא [ ]דקה [ ] בת קג <הכוהן> בת גכק מר ורב <בתולתא>
 9. נסכה שמוש שידוך אלשיך אבוסע שידך
 10. כק מרור סעדיה <הכל הכל> הלוי הבחור <יחיה יחיה הזקן> הנכבד בר כגק
 11. יחיה הזקן הזקן יחיה הזקן הנכבד <דנא> החסיד
 12. בדורו ימצא מנוחתו במדורו ל' ימצא מנוח
 13. שמואל הלוי בר מנשה נע קרובִיִוִ מנוחתו מנוחתו
 14. שמואל הלוי בר מנשה נע החכם במדורו במדורן
 15. מ שמואל הלוי בר מנשה נע <תא תא נע נע ….. תא תא> החכם והנ והנבון בסינ[ ]
 16. ר ט ט ב כ בשמואל הלוי בר מנשה נע במדורו אלסת אלכל בותלתא
 17. שמ שמואל הלוי בר מנ שמואל הלוי בר מ <נ>ש מנשה
 18. [הבח]ור שמואל הלוי <הלוי ב[ר מ]נשה> מנש

תרגום

ENA 2592.27 2

2

Verso.

בש רח כתבי אליך י..שמואל הלוי בר שמואל

שמואל הלוי בר מנשה נע

אב ברוך שחיה שחינו והיכיענו לזמן

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2592.27: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain