רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2591.13 + ENA 2591.12

מכתב ENA 2591.13 + ENA 2591.12
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה