טקסט ספרותי: T-S NS 99.4

טקסט ספרותי T-S NS 99.4

תגים

תיאור

First page of the Cairene Purim Scroll (Megilat Purim), the Hebrew and Judaeo-Arabic verses alternating, mentioning the date 5284 AM (= 1524 CE). Information from Shivtiel/Nissen catalog.