רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 1822a.3

מכתב ENA 1822a.3
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2020).
    כולל digital edition