רשימה או טבלה: T-S NS 83.9

רשימה או טבלה T-S NS 83.9

תיאור

Account and jottings in Arabic and JA - needs examination.