רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 1822a.2

מכתב ENA 1822a.2
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition
 3. ציטוט
  Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2019).
  כולל מהדורה