רשימה או טבלה: T-S NS 83.24

רשימה או טבלה T-S NS 83.24

תגים

תיאור

Accounts, a full date may be listed in line two of the recto Av (Menaḥem) המתי[?] (5450 AM). This dating seems plausible based on the paleography but the scribe's intended alphanumerical meaning is not fully clear. Further examination required.