רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 1822a.19

מכתב ENA 1822a.19
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition