רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA 1822a.17 + T-S 8J34.10

מסמך משפטי ENA 1822a.17 + T-S 8J34.10
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Rivlin, הירושה והצוואה במשפט העברי‎ (in Hebrew) (Ramat Gan: Universitat Bar Ilan, 1999).
  למהדורה, מהדורה, תרגום, דיון ראה
  • 370-371
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition