מסמך משפטי: T-S NS 35.24

מסמך משפטי T-S NS 35.24

תגים

תיאור

Monograph; from Saadias formulary of legal documents (near end); published by Ben-Sasson in Shenaton Hamishpat Ha-Ivri. (Info from FGP)