מסמך משפטי: T-S NS 340.32

מסמך משפטי T-S NS 340.32

תגים

תיאור

Recto: Draft of a legal declaration in which Abū ʿAlī b. Abū l-ʿIzz b. ʿImrān the Jew swears on the head of the sultan al-Malik al-Kāmil that he will not practice the trade of physician (lā ataṣarraf fī ṣināʿat al-ṭabāʾiʿī) without a license (illā bi-tazkiya). Dated: 635 AH = 1237/38 CE. Related to T-S Ar.40.47 (PGPID 21043). On verso there is a passage from ʿAlī ibn ʿĪsā, Tadhkirat al-Kaḥḥālīn (‘Memorandum for opticians’) in Arabic script, along with grammatical exercises in Judaeo-Arabic. (Information in part from CUDL)

T-S NS 340.32 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
 1. اقول انا ابو علي ابن ابو العز اليهودي
 2. اقول انا ابو علي ابن ابو العز ابن عمران
 3. اليهودي ان لا [[اتصرف في صناعة
 4. الطبايعي]] الا بتزكية واقسم على
 5. ذلك براس السلطان الملك الكامل
 6. بتاريخ سنة خمس وثلثين وست
 7. مائة وشهد بذلك
 8. اقول اوقول اقول انا ابو علي
 9. اقول انا ابو علي
 10. اقو اقول وانا فلان ابن فلان
 11. اني اقسم براس السلطان الملك
 12. الكامل باني لا اتصرف في صناعة
 13. الطبايعي الا بتزكية والسلام
 14. اقول انا ابو علي بن ابو العز اليهو
 15. اليهودي اني اقسم  . . . . . . . .
 16. . . . . . . . . 
 17. . . . . اقول انا

תרגום

T-S NS 340.32 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS 340.32: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.