רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA 1822a.56

מסמך משפטי ENA 1822a.56
 1. ציטוט
  Phillip Ackerman-Lieberman, "A Partnership Culture: Jewish Economic and Social Life Seen Through the Legal Documents of the Cairo Geniza" (PhD diss., Princeton University, 2007).
  כולל digital translation
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition