מכתב: ENA 1822a.54

מכתב ENA 1822a.54

תגים

תיאור

Letter in which the writer asks the recipient to deliver the bearer of the letter fifty dirhams worth of black silk, since the writer is unemployed due to lack of this material. (Information from Goitein's index cards)

ENA 1822a.54 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. רקעתי אלי מולאי וסיידי אטאל אללה
 2. בקאה ואדאם עזה ומא אעלם חצרתה
 3. סאעת וקופה עלי רקעתי יתפצל עלי
 4. יאכוד לי מן ברכאת וזן ן דרהם
 5. חריר אסוד ידפע למוצל רקעתי האדה
 6. אללה אללה לאני בטאל מנה ותנפד[[ל]] לי רקעא
 7. במא תדפע לה אללה אללה לא תוכרה עני
 8. ואנא פי כל נעמל.לליה אלחסד על דאלך
 9. ואעלמני באחואלכס ואן כאן חאגה
 10. אעלמני ושלום קראת עליכם אלסלאם

תרגום

ENA 1822a.54 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1822a.54: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)