רשימה או טבלה: T-S NS 339.61

רשימה או טבלה T-S NS 339.61

תיאור

List of commodities and prices headed ' [Bara]kat b. Sayyid al-Ahl.