מכתב: ENA 1822a.53

מכתב ENA 1822a.53

תגים

תיאור

Letter from Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub, addressed to his father, the cantor Abu Sahl (Levi) in Fustat. Moshe reports on the receipt of variou sgoods. He asks if a woman in the family ('al-kabirah') wants him to buy a certain fabric from Abu l-Yusr. He complains that the only letter he has received recently is one in which his brother told him not to be a silly fool, and he is very upset because he doesn't know what he did to deserve that. Moshe sent with the bearer of the letter some piyyutim ("yotzer"s) for Rosh Hashanah; he had previously requested the "mizmor" for Rosh Hashana but no longer needs it because he found it. He says, "Let me know if Abu l-Khayr arrives." He is upset that his brother had promised to come spend Shabbat with him, but he did not come. He sends regards to his paternal uncles 'Imran and Bayan and reiterates that he needs to know if 'al-kabirah' wants the fabric. Verso contains the address (in Arabic) and Psalm 98 in the handwriting of Abu Sahl Levi (the letter's addressee). See also Mediterranean Society, II, pp. 221, 569. ASE.

ENA 1822a.53 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto:

 1. כתאבי אטאל אללה בקאכם ואד/א/ם עזכם
 2. ונעמאכם גמע אללה ביננא עלי אסר
 3. חאל במנה וכרמה אנה אלקאדר עלי דלך
 4. ואמא גיר דא פאני עלי גמלה אלסלאמה
 5. ואלעאפיה מן פצל אללה תעאלי ואמא גיר דא
 6. פאן וצלנא מן ענדכם אלכריטה ופיהא
 7. אלמרתך ואלדאר פלפל ואלא[שיא?]ף ואלורק
 8. ואלפתוי ואלארהאט פלא עדמת פצלכם
 9. ואמא גיר דא פכנת קד בעתת לכם
 10. פי דאך אלכתאב אקול לכם אן תקולו
 11. ללכבירה אן כאן יעגבה לא מקטע מקפל
 12. טול יג דראע בעשרה דראהם פתבעת
 13. תעלמני אכדוה להא מן ענד אבו אליוסר
 14. ולם יגיני מנכם גואב פי דא ואמא גיר
 15. דא פמא גאני מנכם גואב סוא פי טרף
 16. ורקה כלאס אלא א/ע/גבני ואכי יקול
 17. פיהא לא תכון לא ארען ולא אחמ[ק]
 18. ומא באדרי איש עמלת וקד אשתגל
 19. קלבי מן שאן דא כתיר ליס קליל
 20. פבחק אללה עליכם אבעתו אעלמוני
 21. אנכתם סמעתם עני שי אוגב הדה
 22. אלחאלה יטיב עישי ואמא גיר דא
 23. פקד אבעתת לכם מע חאמל הדה
 24. אלרקעה אלכראסה אלדי פיהא יוצראת
 25. ראש שנה ואמא אלמזמור מתאע ראש
 26. שנה פלא [[תכ]] תרסלוה לי פאני וגדה
 27. ענדי ושלום ואן כאן אבו אלכיר וצל
 28. ערפוני וכאן אכי קד קאל לי אנה
 29. יכרוג לי לילה אלגמעה ומא כרג
 30. וקד אשגל קלבי ושלום כצו אנפוסכם
 31. עני באתם אלסלאם וכצו עמי עמראן
 32. וביאן עני [[בעת]] באתם אלסלאם ושלום

Right margin, straight lines at 90 degrees to main text:

 1. פאן כאנת תריד אלמקטע פתבעת תקול לי אבעתה להא ואן כאנת מא תרידה
 2. פתבעת תקול לי אכלי אלצבי יביעה ושלום

תרגום

ENA 1822a.53 2

2

Verso (address in Arabic, in the midst of Psalm 98):

 1. يصل الى مصر يسلم الى الشيخ الحزان الشيح ابو
 2. ابو سهل من عند ولده لا عدم بقاه
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1822a.53: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)