מסמך משפטי: T-S NS 338.68

מסמך משפטי T-S NS 338.68

תיאור

Legal fragment, probably. A few words in Judaeo-Arabic and Hebrew. al-muqīma... ha-kohen ha-mumḥe. On verso there is Hebrew literary text.