רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 1822a.48

מכתב ENA 1822a.48
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל and Simonsohn, "עוד לתולדות היהודים בסיציליה בתקופה הנורמאנית‎" (in Hebrew), in Daniel Carpi Jubilee Volume‎ (Tel Aviv: Tel-Aviv University, 1996).
  לתרגום, מהדורה ראה
  • pp. 41–42
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition