רשימה או טבלה: T-S NS 338.35

רשימה או טבלה T-S NS 338.35

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and Hebrew numerals. Dating: Late, probably 16th century. Mentions Yehuda קאשטורו, perhaps a variant of the surname Castro.