רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS 320.55 + CUL Or.2116.10

מסמך משפטי T-S NS 320.55 + CUL Or.2116.10
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #5, pp. 254-255
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל מהדורה