רשימה או טבלה: T-S NS 325.56b

רשימה או טבלה T-S NS 325.56b

תגים

תיאור

Lists of names in Hebrew and in Arabic script, among them Efraim b. Shemarya. AA