מסמך משפטי: T-S NS 324.79

מסמך משפטי T-S NS 324.79

תגים

תיאור

Opening of a legal deed from Aleppo. Published by Frenkel, קהלת יהודי חלב בתקופת הגניזה