מסמכים קשורים מכתב: Bodl. MS heb. d 76/58

מכתב Bodl. MS heb. d 76/58