מסמך משפטי: T-S NS 324.40

מסמך משפטי T-S NS 324.40

תגים

תיאור

Bottom part of a bill of divorce (geṭ). Husband: Shelomo b. Moshe ha-Levi. Written and signed by Aharon b. Efrayim (Aharon is called "ha-Memune"). AA