רשימה או טבלה: T-S NS 324.139a

רשימה או טבלה T-S NS 324.139a

תיאור

Memorial list, probably. List several kohanim.